Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sweet Kids

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sweetkids.pl

1.2.       Sprzedającym jest Sales Hub Przemysław Grzymała, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą w Nowe Tokary 83-304, ul. Jaśminowa 14a, NIP: 529 170 53 04 właściciel Sklepu Internetowego www.sweetkids.pl.

1.3.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

1.4.       Sklep Internetowy www.sweetkids.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

1.5.       Wszystkie Produkty oferowane w sklepie www.sweetkids.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.6.       Przeglądanie treści Sklepu Internetowego nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta .

1.7.       Informacje o towarach dostępne w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.8.       Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem 605 361 415 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 -16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@sweetkids.pl.

1.9.       Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

1.10.     Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 

 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1.      Sprzedaż Produktów przez Sklep Internetowy odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży.

2.2.      Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.3.      Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym i znajdujące się w jego ofercie w chwili składania Zamówienia.

2.4.      Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.5.      Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.6.      Sklep nie prowadzi sprzedaży Produktów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. REJESTRACJA KONTA

3.1.      Rejestracja konta przez Klienta polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym loginu, adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

3.2       Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie.

3.4.      W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.5.      Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta Loginu oraz Hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.6.      Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień.

3.7.      Usługa konta w Sklepie Internetowym świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

3.8.      Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1.      Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.sweetkids.pl.

4.2.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.3       W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, dodać je do koszyka i wypełnić w formularzu wymagane do wysyłki dane teleadresowe.

4.4.      Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online. 

4.7.      Konsument zobowiązany jest do uregulowania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

4.6.      Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1.     Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5.2.     Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

5.3.     Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

5.4.     W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji.

5.5.     Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia ewentualnych błędnych informacji o cenach lub dostępności towaru,

5.6.     Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

5.7.     Usługodawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

5.8.     Składając zamówienie Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę doręczyciela przesyłki.

5.9.     Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.

5.10.     Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku  informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.

 

 1. PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

6.1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu Internetowego www.sweetkids.pl,
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy,
 • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU,
 • kartą płatniczą VISA oraz MasterCard.

6.2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.3.    Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (rachunek).

 

 1. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

7.1.    Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

7.2.    Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.3.    Towar jest wysyłany jak i dostarczany jedynie w dni robocze.

7.3.    Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili.

7.4.    Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

7.5.    Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

 1. REKLAMACJE

 8.1.   Wszystkie towary dostępne w sklepie można reklamować z tytułu niezgodności towaru z umową.

8.2     Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

8.3.    Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon).

8.4.    Każdy reklamowany towar powinien posiadać oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).

8.5.    Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

8.6.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

8.7.    Klient pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.

8.8.    Sklep pokrywa tylko koszty odesłania wymienionego towaru w przypadku uznania reklamacji z powrotem do Klienta.

8.9.    Jeżeli Klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ

9.1.    Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

9.2.    Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie na adres: ul. Jaśminowa 14a, 83-304 Nowe Tokary lub korzystając z adresu poczty elektronicznej sklep@sweetkids.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.3.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

9.4.    Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9.5.    Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.    Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep Internetowy, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9.8.    Zwracany Towar należy odesłać na adres ul. Szarych Szeregów 3/33 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

9.9.    W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9.10.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.11.  Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

9.12.  Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. PREZENTACJA PRODUKTÓW

10.1.  Dane oraz zdjęcia produktów publikowane przez www.sweetkids.pl powinny być wolne od uchybień i błędów.

10.2.  W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu.

10.3.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10.4.  Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

10.5.  Kolory produktów wyświetlane na monitorze mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych kolorów.

10.6. Rozmiar produktów może się różnić od podanego w opisie, wynika to z właściwości materiałów użytych do produkcji (kurczliwość materiału 5%).

10.7.  Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu.

10.8.  Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

 

 1. USŁUGI

11.1.  Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:

 • Prowadzenie Konta Klienta,
 • Newsletter.

11.2.  Usługi świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

11.3.  Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

11.4.  Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w Regulaminie.

11.5.  Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient.

11.6.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach.

11.7.  Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

11.8.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o wykreślenie adresu email z bazy Newsletter Sklepu na adres: sklep@sweetkids.pl.

11.8.  Klient, który dokonał Rejestracji może usunąć Konto Klienta poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Usługodawcy, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

11.9.  Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

 1. DANE OSOBOWE

 12.1  Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

12.2.  Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.

12.3.  Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

12.4.  Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

12.5.  Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

12.6.  Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.

12.7.  Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

12.8.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

12.9.  Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Sklep Internetowy na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki prywatności .

 

   13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

13.1.  Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.

13.2.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

13.3.  Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

13.4.  Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.

13.5.  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

13.6.  W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

13.7.  Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl